​Български Traveling fellowship – артроскопска и реконструктивна хирургия​

​Тази програма е нов проект на БААСТ за обучение в сферата на артроскопската хирургия и спортна травматология, насочена към младите ортопеди. Основно направление и цел на БААСТ е инвестиция и развитие на потенциала на млади специалисти в областта на артроскопската и реконструктивна хирургия. За постигане на професионално развитие в областта и поддържане на световните стандарти, БААСТ ще организира обучение на младите ортопеди под формата на ротационно теоретично – практични курсове в основните и водещи центрове по артроскопия и реконструктивна хирургия в България.

Обучението ще бъде с продължителност 1 месец, през който на ротационен принцип ще бъдат посетени водещи български специалисти в ежедневната им работна средаа. Успешно преминалите обучение, ще имат задача да представят своите впечатления и придобити знания по време на обучението си в следващ симпозиум на БААСТ под формата на презентация пред аудиторията. Ръководството ще приветства и очаква всички желаещи да подадат своите кандидатури.

Тази програма е нов проект на БААСТ за обучение в сферата на артроскопската хирургия и спортна травматология, насочена към младите ортопеди и базирана на обмяна на знания и опит от водещи в сферата български хирурзи.

Изисквания:

 1. ​Да сте специалист или специализант по ортопедия и травматология
 2. Да сте член на БААСТ
 3. Да сте под 40 годишна възраст
 4. Да имате изявени интереси в сферата на артроскопската и реконструктивна хирургия
 5. Да не сте бил участник в обучението
 6. Да попълните регистрационната форма
 7. Селекция ще бъде извършена от ръководството на БААСТ като ще бъдат взети предвид следните предимства:
 8. Мотивационно писмо
 9. Препоръка от началник/наставник
 10. Предходни публикации или участия в научни форуми на подобна тематика

​Заявления за участие в първото издание на българския travelling fellowship – артроскопска и реконструктивна хирургия, което ще се проведе през пролетта на 2024 г. ще се приемат до 30.11.2023г.

Постъпилите заявления ще бъдат слектирани и кандидатите ще бъдат одобрени до 15.12.2023 г.

  ЛИЧНИ ДАННИ

  ЛИЧНИ КОНТАКТИ

  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТАКТИ

  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТАКТИ