Структура на БААСТ

Управителен орган на БААСТ е Общо събрание, което се състои от регистрираните членове на асоциацията. Общото събрание предлага и решава политиката на асоциацията, като формулира насоки, цели и проекти. Общото събрание на БААСТ на всеки три години избира заместник председател, който автоматично след изтичането на мандата на председателя заема неговото място. Приемствеността на тази длъжност гарантира реализирането на дългосрочните проекти и цели на организацията, съобразени с целите и мисията на БОТА, част от която е артроскопската асоциация. Общото събрание се събира ежегодно като взема решения по всички въпроси на асоциацията, освен ако тези въпроси не са в компетенцията й.