Управление на БААСТПредседател на БААСТ

Доц. д-р Калин Михов, дм

Доц. д-р Калин Михов, дм

Началник Клиника по ортопедия и травматология „УМБАЛ Света Марина“ – Варна

Роден в гр. Търговище, завършил медицина през 1998г. в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, придобита специалност по ортопедия и травматология през 2003г.От 2011 година е Началник Отделение по ортопедия и травматология, а от 2012 година е асистент в МУ Варна. През 2019 година е Председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология и ЗАм предсецател на Българката асоциация по ортопедия и трвматолгия. През Октомври 2019 година е избран за Председател на изпитна комисия за държавен изпит за специалност „Ортопедия и травматология“.

Доц. д-р Калин Михов притежава национален сертификат за ендопротезиране и артроскопия на стави; член на ESSKA (Европейска асоциация по артроскопия, колянна хирургия и спортна травматология), ISMISS (Международно дружество по миниинвазивна гръбначна хирургия), член на редакционната колегия на списание Ортопедия и травматология, издание на Българската Ортопедично-травматологична асоциация; специализации и курсове в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Бразилия, Словения, Япония и др.

Интереси в областта на гръбначната хирургия, ендопротезиране на стави, артроскопия на колянна, тазобедрена и глезенна става.

Заместник председател на БААСТ

д-р Петьо Братоев

Началник Клиника по ортопедия и травматология МБАЛ“ Тракия“ – Стара Загора

Кратка биография

Секретар на БААСТ

Д-р Атанас Табаков

Клиника по ортопедия и травматология УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

Роден през 1987 година в гр. Горна Оряховица. Завършил медицина през 2012 година в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, където рпез 2015 година завършва и магистърска програма по „Здравен мениджмънт“. През 2018 година придобива специалност „Ортопедия и травматология“. От 2013 годна работи в Клиника по ортопедия и травматолгоия“, УМБАЛ „Света Марина“, Варна, а от 2017 година е асистент към Катедра по ортопедия и травматология, МУ Варна.