Образование

Стипендиите и обученията са важна част от образователната програма на БААСТ.

Те са предназначени най-вече за млади хирурзи, с цел подобряване на уменията чрез обучения в едни от най-добрите центрове  и под ръководството на най-добрите евопейски специалисти. Някои от стипендиите и програмите са предназначени за опитни хирурзи.

БААСТ искрено оценява подкрепата на спонсорите за научната програма, настаняването, както и на учебните центрове домакини за научната и социална програма на обучаващите.