XIV-та Конференция на БААСТ и XI-ти Симпозиум на БОТА

            27ми май 2021 (четвъртък)

14:00 – 19:00 Регистрация участници

20:00 Коктейл „Добре дошли“ – Основен ресторант хотел „Адмирал“

            28ми май 2021 (петък)

08:00 – 19:00 Регистрация участници

08:30 – 08:45 Официално откриване

08:45 – 12:00 Първа научна сесия

LIVE SURGERY

08:45 – 10:00 Live surgery I “Patella lift”, D. Dejour, Модератор: В. Стефанов

10:00 – 10:30 Кафе пауза

10:30 – 12:00 Live surgery II “Shoulder”, T. Gregory, Модератор: А. Балтов

12:00 13:00 Обяд – Основен ресторант хотел „ Адмирал

13:00 – 15:00 Втора научна сесия

Горен крайник

Faculty: М. Загоров, А. Балтов, И. Василев

13:00 – 13:15 Диагностичен и лечебен алгоритъм при руптури на ротаторния маншон на раменна става, В. Русимов

13:15 – 13:30 Артроскопско възстановяване на руптури на m. subscapularis,
М. Загоров

13:30 – 13:45 Предна раменна нестабилност и връзката й с болестта на ротаторния маншон на рамото, Н. Димитров

13:45 – 14:00 Минимално-инванзивна терапия на масивни разкъсвания на ротаторния маншон, И. Василев

14:00 – 14:10 Кинезитерапия след артроскопска стабилизация на раменна става, Н. Попов, НСА „Васил Левски“

14:10 – 14:25 Първично раменно протезиране при фрактури на проксималния хумерус при интактен ротаторен маншон, И. Митковски

14:25 – 14:40 Reverse раменно ендопротезиране при фрактури на проксимален хумерус при пациенти над 65-годишна възраст, А. Балтов

14:40 – 14:50 Аспекти на функционалното възстановяване след артропластика на раменна става, Л. Саздова, НСА „Васил Левски“

14:50 – 15:00 Ендопротезиране на лакътна става, Д. Енчев

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 17:00 Трета научна сесия

Колянна хирургия

Faculty: П. Кинов, Х. Мазнейков, Е. Хайвазов

15:30 – 15:40 Приложение на PRP при дегенерация на ставния хрущял на колянна става, Е. Хайвазов

15:40 – 15:50 Ранни постоперативни резултати след хондропластика с Graft Net Arthrex, Р. Атанасов

15:50 – 16:00 Фирмена презентация „ЮСС Медика“: Pull up ПКВ графт,
S. Navarro

16:00 – 16:10  Индивидуален подход при пластика на ПКВ, Х. Мазнейков

16:10 – 16:20 Ревизионна ACL пластика, D. Dejour

16:20 – 16:30 Статично постурално равновесие при пациенти след реконструкция на ПКВ и здрави индивиди, Т. Груева-Панчева, НСА „Васил Левски“

16:30 – 16:40 Частично колянно ендопротезиране с реконструкция на ПКВ,
П.  Кинов

16:40 – 16:50 Резултати след уникондилно колянно ендопротезиране, Г. Луканов

16:50 – 17:00 Дискусия

17:00 – 17:30 Presidential lecture: Как да се справим с костните дефекти при ревизионно и ре-ревизионно колянно ендопротезиране, T. Gehrke

17:30 – 18:30 Общо събрание на БААСТ

19:30 Гала вечеря 

            29ти май 2021 (събота)

09:00 – 13:30 Четвърта научна сесия

ESSKA SESSION: Фемуроацетабуларен импинджмънт

Faculty: В. Стефанов, П. Кинов, Н. Тивчев

09:00 – 09:20 Фирмена презентация „Топ Хоспитал“: Сингал, предизвикателства на хондралната увреда – 5 години клиничен опит, П. Кинов

09:20 – 09:30 FAI – Минало, настояще и бъдеще, В. Стефанов

09:30 – 09:45 Диагностика на FAI, П. Кинов

09:45 – 10:00 Открита хиругия при FAI, Н. Тивчев

10:00 – 10:30 Фирмена презентация „Зентива“: Превантивна аналгезия. Мястото на COX-2 инхибиторите, П. Кинов

10:30 – 10:45 Инструментариум и оперативна техника за тазобедрена артроскопия, И. Василев

10:45 – 11:00 Артроскопско лечение на cam impingement, В. Яблански

11:00 – 11:15 Артроскопско лечение на pincer impingement, М. Вулджев

11:15 – 11:30 Ендопротезиране при FAI, В. Димов

11:30 – 12:00 Фирмена презентация „Пфайзер“: Профилактика на ВТЕ след ендопротезиране – представяне на пациентски случай, В. Стефанов

12:00 13:00 Обяд – Основен ресторант хотел „ Адмирал

13:00 – 13:30 Фирмена презентация „Санофи“: Ренесанс в приложението на НМХ, Д. Енчев

13:30 – 15:50 Пета научна сесия

AO сесия

13:30 – 13:50 MIO при фрактури на калканеуса, С. Иванов

13:50 – 14:10 Предоперативно планиране при травми на глезена и ходилото с помощта на 3D – принтиран модел, П. Пенев

14:10 – 14:30 Posterior – пилон фрактура на дистална тибия, Х. Христов

14:30 – 14:50 Трансолекранна фрактура – луксация, Б. Тасев

14:50 – 15:10 Костни заместители в ортопедията, Г. Димитров

15:10 – 15:30 Дискусия

16:00 Официално закриване