ENDO CLINIC SCHOLARSHIP 2024

“HELIOS ENDO – KLINIK HABURG” е клиника със световна репутация в лечението на заболявания на опорно-двигателната система и еднo от водещите лечебни заведения специализирани в ендопротезирането и реендопротезирането на големи стави. От създаването си през 1976 година до момента, специалистите по ортопедия в клиниката са извършили над 130 000 оперативни интервенции с алопластика на големи стави, Основният хирургичен акцент се поставя върху първично и ревизионното ендорптоезиране.

ENDO CLINIC SCHOLARSHIP е програма за обучение, която ще се провежда под ръководството на проф. д-р Торстен Герке, водещ специалист ортопед и медицински директор на Helios Endo Clinic Hamburg с тясна специализация в първичното ендопротезиране, асептично и септично ревизионно ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави.

Без такса за участие

Курсът се провежда един път годишно, за да участвате в проекта е необходимо да отговаряте на
условята за участие:

 1. Да сте специалист ортопед с интересии опит в ендопротезирането и ревизионното протезиране на големи стави, както и лечение на перипротезни фрактури.
 2. Да сте член на БААСТ
 3. Да не сте бил участник в обучението
 4. Да владеете свободно английски език – говоримо
 5. Да попълните регистрационната форма


Селекция ще бъде извършена от ръководството на БААСТ като ще бъдат взети предвид следните предимства:

 • Професионален опит в ендопротезиране и ревизионно протезиране на тазобедрена и колянна стави
 • Владеене на немски език
 • Проведени курсове и обучения по ендопротезиране
 • Мотивационно писмо
 • Препоръка от началник/наставник
 • Публикации по темата

Заявление за участие

  ЛИЧНИ ДАННИ

  ЛИЧНИ КОНТАКТИ

  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТАКТИ

  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТАКТИ